Hjärna - Om hjärnan

Hjärnan

I en liten text om hjärnan är det svårt att välja ut vad man ska berätta eftersom detta kroppsliga organ är något av det mest komplexa som skapats. Det finns väldigt mycket vi fortfarande inte känner till om hjärnan, trots att utvecklingen det senaste århundradet tagit jättekliv. I den här texten ger vi snarare en liten introduktion om hjärnan, samt berättar om hur man på bästa sätt håller hjärnans frisk och vital.

Hjärnan är ett av våra känsligaste organ och styr våra kroppar med hjälp av nervimpulser. Hjärnan är en del av det centrala nervsystemet tillsammans med ryggmärgen och nerverna. Eftersom hjärnan har huvudansvaret över kroppens funktioner så kräver den en hel del energi för att fungera och trots att den inte väger mer än cirka två procent av vår kroppsvikt så förbrukar den upp mot 25 procent av energin. Energin förs till hjärnan med blodet via två blodkärlspar - artärer. Uppe i hjärnan förgrenas sedan dessa två artärer till många mindre artärer så att hela hjärnan syresätts ordentligt.

Hjärnan delas in i fyra delar:

 • Storhjärnan
 • Hjärnstammen
 • Lillhjärnan
 • Hjärnhinnorna

Av de olika hjärndelarna så är det storhjärnan som är mest utvecklad och den primära faktorn som skiljer människan från djuren. Storhjärnan har överlägset högst volym, hela 90 procent av hjärnans totala vikt står storhjärnan för. Storhjärnan består av två hjärnhalvor, även kallade hemisfärer.

Det är hjärnan som styr kroppens funktioner och olika delar av hjärnan sköter olika saker som rörelse, känsel, hörsel, språk, syn, lukt och aggression m.m. Det är också hjärnan som sänder de signaler som gör så att t ex blodet pumpas runt i kroppen och så att vi kan andas.

Smärta i huvudet

Hjärnan sitter i huvudet, faktiskt utgör hjärnan största delen av denna kroppens högst placerade kroppsdel. Det finns väldigt mycket blod, nerver och vätskor uppe i huvudet vilket gör det till en utsatt kroppsdel. Vi har även ansiktet - vårt främsta kommunikationsmedel - på huvudet. De flesta av oss får huvudvärk då och då och anledningarna till varför man får huvudvärk är många och varierade men sällan har det med hjärnan att göra. Oftare har huvudvärk med kroppsliga spänningar och psykologiska besvär att göra och i regel kan huvudvärk avhjälpas med huvudvärkstabletter.

Vanliga sjukdomar och symptom

Det finns dock huvudvärk med allvarligare orsaker än spänning och oro så har man envist återkommande huvudvärk, eller särskilt stark smärta i huvudet, alternativt upptäcker någon form av annat symptom som knölar, sinnespåverkning eller dylikt, så bör man kontakta sjukvården. Det finns några riktigt allvarliga sjukdomar i hjärnan.

 • Hjärntumör
 • Stroke
 • Hjärnhinneinflammation
 • Epilepsi
 • Blodkärlsdemens
 • Psykologiska sjukdomar

Förebyggande hälsovård

Det är viktigt att ta väl hand om sin hjärna, det är hjärnan som styr hela vårt väsen - kroppen är som en sorts maskin och hjärnan är styrcentrum. Hjärnan behöver stimulans för att utvecklas men vad vi äter och hur vi aktiverar oss är också viktiga faktorer. Stress, högt blodtryck, högt kolesterol och fetma är alla negativa faktorer för hjärnan.

Sju tips för en frisk hjärna:

 • Lär dig nya saker så ofta du kan, det är bästa skyddet mot åldrande
 • Ät nyttigt: hälsosamma fetter, långsamma kolhydrater och proteiner. Var också noggrann med vitaminer och mineraler!
 • Håll kroppen aktiv, det förebygger/skjuter fram utvecklingen av psykologiska sjukdomar
 • Undvik stress genom att prioritera positiva tankar och känslor
 • Omge dig med människor som behandlar dig väl; sådana som uppmuntrar, stöder och konverserar med dig
 • Få tillräckligt med sömn: mellan 7 och 8 timmar brukar vara lagom för en vuxen person Utmana ditt intellekt med kognitiv stimulans genom t ex. schack, sudoku, korsord eller läsning

Källor: 1177.se och stegforhalsa.se